Påmelding til nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev!
Gå til innholdet
Følg oss Kunde nett
Marine engineering

Marine engineering

Våre ingeniører har lang erfaring og mye kunnskap om havbruk og offshore konstruksjoner. De finner de mest lønnsomme og sikreste løsningene til enhver lokalitet.

Aqualine har lang erfaring med beregning og dimensjonering av marine konstruksjoner. Dette omfatter blant annet strukturelle og hydrodynamiske analyser for rammefortøyning, flåtefortøyning, flytekrager, not og spesielle komponenter.

Våre ingeniører har bred teknisk kompetanse og mye kunnskap om havbruk og offshore konstruksjoner. De finner de mest lønnsomme og sikreste løsningene til enhver lokalitet.

Alle vurderinger tar hensyn til kundens spesifikke behov og forutsetninger gitt for lokaliteter. I tillegg gjøres alt arbeid i henhold til  krav og retningslinjer fra gjeldende forskrifter og standarder.

 • Analyser

  De beste løsningene for fortøyning, nøter og flytekrager finner vi gjennom avanserte lokalitetsspesifikke analyser og vurderinger.
  Aqualine har høyt kvalifiserte medarbeidere, og de mest moderne analyseverktøyene som finnes innen dimensjonering av fortøyninger.

  Vi kombinerer dine erfaringer med avansert lokalitetsklassifisering. Dataprogrammene gjør det mulig å simulere forholdene på en gitt lokalitet en stormfull dag. Flytekrager, nøter og fortøyningssystem blir modellert i programmet. Ved å sette inn strøm og bølgedata for lokaliteten, beregner dataprogrammet hvilke krefter forankringer og merder blir utsatt for innenfor de sikkerhetsmarginene som kreves i standarden NS9415. Det gjør det mulig å optimalisere komponentene som fortøyningssystemet består av.

  Som en ekstra sikkerhet gjennomfører vi en sluttvurdering av det ferdig utlagte fortøyningssystemet. Vi analyserer din informasjon og foretar en analyse, før du får den endelige rapporten.
 • Testing

  Vi i Aqualine bruker mye tid og ressurser på å teste ut det utstyret vi leverer.
  I hvert enkelt tilfelle må vi regne ut hvordan utstyret tåler påkjenningene.

  Deretter tester vi om teori og praksis stemmer. Ved hjelp av de største vinsjene haler og drar vi i flyterkragene og tester både hele konstruksjonen og de enkelte detaljene.

  For å være sikker på at vi velger riktige løsninger, samarbeider vi med dere kunder, og utfører tester etter samråd med dere.
 • Forskning og utvikling

  Forskning og utvikling

  I Aqualine bruker vi hvert eneste år mellom 4-5% av vår omsetning til produktutvikling og testing.
 • Prosjektledelse og innflytelse

  Aqualine tar sammen med Åkerblå (tidl.Havbrukstjenesten) ansvar for den totale prosessen fra idé til ferdig anlegg.
  Nå kan du få alt på en plass, fra du har en ide om hvor du ønsker å sette ut et oppdrettsanlegg til anlegget ligger klart for utsetting av smolt. Dette er et resultat av samarbeidsavtalen mellom Aqualine og Åkerblå.

  Avtalen gir deg en enklere og raskere prosess ved nyetableringer, å få gjort alt på en plass er en betydelig effektivisering.

  Samarbeidsavtalen mellom Åkerblå og Aqualine gir muligheter for å få gjennomført:

  - lokalitetsundersøkelser
  - nødvendige søknader til myndighetene
  - prosjektering (analyser)
  - bygging
  - levering
  - montering av komplette anlegg.
  - nødvendige godkjenninger
  - anleggssertifikat

  I tillegg kan det også inngås avtaler om videre oppfølging i driftsfasen i hele anleggets levetid.

  Aqualine har fått forespørsler om effektivisering og forenkling av denne prosessen, og er derfor stolt av å kunne tilby en slik god løsning sammen med Åkerblå.
oversikt
Testing i Marintek-tanken i Trondheim. Testene i tanken simulerer blant annet ekstreme bølger, strøm og vind.
Bølge
Testene gir detaljert informasjon om krefter og bevegelser i alle deler av merdene, slik at konfigurasjoner kan optimaliseres og risikobildet for våre kunder blir så lavt som mulig
Forskning og utvikling
Aqualine Midgard Systemet vårt er et direkte resultat av vellykkede modelltester i Marintek -tanken.
oversikt_1
For oss er det svært viktig at vi hele tiden leverer riktig og sikkert utstyr til alle ulike lokaliteter, og bruker derfor store ressurser på forskning og utvikling. Hvert år bruker vi 4-5% av omsetningen på forskning.
Stivhetstest av flyterør
Bildet viser stivhetstest av flyterørene våre.
Testing
Fullskala testing av ferdig merde.
Testing av førtøyningsklamer
Kapasitetstest av fortøyningsklammer.
Testing av Anker
Testing av anker. Vi utsetter våre produkter for ekstreme påkjenninger for å være sikre på at de tåler de ekstreme forholdene de skal fungere i.
testing-av-noter
Testing av not panel i Marintek- tanken i Trondheim 
testing-av-noter_2
Testing av not panel i Marintek- tanken i Trondheim 
testing-av-noter_3
Testing av not panel i Marintek- tanken i Trondheim 

  Martin Søreide

  Martin Søreide

  Teknisk direktør
  Last ned vCard
  Håkon Tønne

  Håkon Tønne

  Special Advisor Mooring Technology
  Last ned vCard
  Anders Sletten

  Anders Sletten

  Marin Ingeniør
  Direkte: +47 73 80 99 43
  Last ned vCard
  Mats Nåvik Hval

  Mats Nåvik Hval

  Marin Ingeniør
  Last ned vCard
  Oppdatert