Påmelding til nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev!
Gå til innholdet
Følg oss Kunde nett

Steinsvik Group og Aqualine satser sammen

Kverva Technology AS og Frøyaringen AS, som eier henholdsvis Steinsvik Group AS og Aqualine AS, har i fellesskap opprettet et nytt selskap som vil eie 100% av både Steinsvik Group og Aqualine. Det nye selskapet har en forventet omsetning i overkant av 1,5 milliarder kroner og 700 ansatte.
KvervaTechnology eier 90,1% av selskapet, mens Frøyaringen eier de resterende aksjene. Både Steinsvik Group og Aqualine vil bestå som egne selskap etter transaksjonen, med en videreføring av dagens lokasjoner og virksomheter. Etableringen vil forsterke selskapenes satsning innen utvikling av fremtidens løsninger for oppdrettsnæringen, hvilket har vært hoveddrivkraften bak etableringen av det nye selskapet. Videre vil selskapene utfylle hverandre med hensyn til produkt- og tjenestetilbud, samt geografisk tilstedeværelse. Det er forventet at etableringen vil finne sted så snart nødvendige konkurranserettslige godkjennelser og gjenstående due dilligence-prosesser er fullført.

«Det har vært avgjørende for oss at selskapene har et sammenfallende verdigrunnlag hvor kompetanse og innovasjon verdsettes høyt. Steinsvik er drevet frem av en sterk lyst til å forbedre dagens oppdrettsteknologi, og vi finner den samme skaperlysten i Aqualine. Dette gir oss stor tro på at vi sammen skal hjelpe oppdretterne til å bli enda mer kostnadseffektive og produktive», sier Terje Eidesmo, CEO i Kverva Technology.

«Vi har store ambisjoner, og er sikre på at samarbeidet vil bidra positivt i utviklingen av næringen. Aqualine og Steinsvik har på ulike områder blitt ledende teknologiselskap i oppdrettsnæringen, og vi ser at vi utfyller hverandre og står sterkere sammen enn hver for oss. Dette gir grunnlag for å satse enda mer på forskning og utvikling, med et fokus på helhetlige og komplette løsninger», sier Trond Lysklætt i Aqualine.

For ytterligere spørsmål:
Terje Eidesmo, CEO Kverva Technology AS og styreleder i Steinsvik Group, tlf. 95938281
Trond Lysklætt, CEO Aqualine AS, tlf. 48011950

Om Steinsvik Group: Steinsvik er en ledende produsent og leverandør av robuste løsninger og produkter til havbruksnæringen, og har som mål å være en foretrukken samarbeidspartner innenfor havbruksteknologi. Gruppen har hovedkontor ved Haugesund og avdelinger langs norskekysten, og i Skottland, Chile, Oceania, Canada, Vietnam, Spania og Tyrkia. Omsetning i 2016 var i overkant av NOK 900 millioner og har økt ytterligere i 2017. Selskapet har ca. 600 ansatte. Se også www.steinsvik.no

Om Kverva og Kverva Technology: Kverva AS er et investeringsselskap med marin sektor som fokusområde. Selskapets hovedkontor ligger i Trondheim. Kverva har i dag en portefølje bestående av eierposter i ledende selskaper innen sektoren, deriblant Kverva Technology AS. Marin sektor representerer en fremtidsrettet vekstnæring, hvor Kverva ser et stort potensial for verdiskapning. Kverva forvalter en betydelig kapitalbase og har en aktiv investeringsstrategi. Hjemmeside: www.kverva.no
Oppdatert