Påmelding til nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev!
Gå til innholdet
Følg oss Kunde nett

Aqualine søker utviklingstillatelser

Vi søker nå om 10 utviklingstillatelser for å videreutvikle vårt nedsenkbare produksjonssystem for laks. I løpet av de kommende årene skal Aqualine Subsea System være klart for kommersiell bruk. Etter svært vellykkede tester av konseptet i havlaboratoriet hos SINTEF Marintek, er det nå ønskelig å få testet ut systemet i full skala under tøffe forhold.
Vi søker utviklingstillatelser i egen regi for å utvikle Aqualine Subsea System. Vårt mål er å kunne utvikle og tilby et nedsenkbart system som kommer både små og store aktører i hele oppdrettsnæringen til gode.

Ved å senke produksjonsenheten til ønsket dybde, tilsier forskning og erfaring at vi kommer under lusebeltet og unngår påslag av lus på fisken. Dette skal nå prøves ut, og håpet er samtidig å kunne se andre positive effekter av Aqualine Subsea System.

Våre beregninger så langt viser at vi får et system som investerings- og driftsmessig blir gunstig, noe som betyr at alle oppdrettere har muligheter for å ta det i bruk.

Ettersom systemet er konstruert for å spille på lag med naturkreftene, tåler det å ligge minst like eksponert som det velprøvde og sikre Aqualine Midgard® System. Samtidig vil det viktige hensynet til fiskevelferden bli godt ivaretatt.

Med dette nye innovative systemet vil også HMS og den enkelte medarbeider bli godt tatt vare på.

Vi regner med at denne løsningen vil bli en sterk bidragsyter til å løse problemene med lus, og samtidig legge til rette for mer eksponert oppdrett.

Test_Marintek

Bilde: Testing i havlaboratoriet hos SINTEF Marintek

Oppdatert