Påmelding til nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev!
Gå til innholdet
Følg oss Kunde nett

Aqualine AS er en av tre finalister til NHO’s nyskapningspris 2015

Når NHO deler ut sin årlige nyskapningspris for 2015 på SMÅTINGET i Fredrikstad 25. august er Aqualine en av finalistene sammen med Telemark Technologies og Everycare
Det er en stor ære og inspirasjon for Aqualine å bli finalist til NHOs nyskapningspris med et system vi har satset mye på både på egen og oppdrettsnæringens vegne. Vi ser også finaleplassen som et uttrykk fort at vi med Aqualine Midgard® System har gitt et vesentlig bidrag i den viktige overgangen fra erfaringsbasert – til kunnskapsbasert utvikling av oppdrettsnæringen.

NHO begrunner finaleplassen med følgende;
«Aqualine har gjennom en periode på tre år utviklet et helt nytt, rømningssikkert og patentert merdkonsept for oppdretts av fisk; Aqualine Midgard® System. De som arbeider på merdkanten har fått en sikrere og bedre arbeidsplass, noe som gir en betydelig HMS-gevinst. Dette gir også oppdrettsnæringen mulighet til å produsere god mat på mer eksponerte lokaliteter»


Formålet med NHOs nyskapningspris er å belønne enkeltmenneskers initiativ og samtidig skape økt interesse og oppmerksomt i samfunnet for nyskapning og etablering av nye bedrifter. NHO har satt følgende kriterier for prisen;

- Bedriften må ha vist sin lønnsomhet og levedyktighet.
- Den må være basert på en nyskapning.
- Bedriften må være fremtidsrettet/ny måte å tenke på.
- Bør være en rollemodell for ungdom
Oppdatert